سازه های کششی گروه مهندسی تیوان کمپانی | اجرای سایبان چتری و سازه های پارچه ای | سایبان کششی

یکی از مسائل اصلی در فضاهای باز و روف گاردن ایجاد فضایی آلاچیق مانند و ایجاد سایه و محافظت از کلیه عوامل جوی است .یکی از کاربردهای اصلی سازه کششی طراحی و ساخت آلاچیق توسط گروه مهندسی تیوان به فرم های متنوع براساس کلیت فضاست که به اجمال میتوان اینگونه تقسیم بندی کرد .آلاچیق کششی به فرم خیمه .آلاچیق کششی به فرم کایت یا زین اسبی . آلاچیق کششی به فرم آرک و فرکم های سفارشی خلاقانه معماران عزیز


یکی از مسائل اصلی در فضاهای باز و روف گاردن ایجاد فضایی آلاچیق مانند و ایجاد سایه و محافظت از کلیه عوامل جوی است


سازه های پارچه ای آلاچیق

سایبان حیاط ویلا , آلاچیق حیاط ویلا , آلاچیق رستوران , آلاچیق کافه , آلاچیق حیاط , آلاچیق خیمه ای , اجرای آلاچیق , سایبان آلاچیق , ساخت آلاچیق , آلاچیق چادری , آلاچیق موقت

یکی از مسائل اصلی در فضاهای باز و روف گاردن ایجاد فضایی آلاچیق مانند و ایجاد سایه و محافظت از کلیه عوامل جوی است